Tervezés és kivitelezés

Felsőzsolcán 3 db árvízkárosult családi ház korszerű „újjá”építése

 • Előkészületi munkák

  • Engedélyes tervek továbbterveztetése, statikus és szakipari tervezőkkel

 • Bontási munkák

  • Az épületek, építmények teljes körű elbontása specializált géppark segítségével

 • Feltöltési, alapozási munkák

 • Szerkezet építési munkák

  • új technológiák alkalmazásával, vasbeton fal készítése, DOKA elemek alkalmazásával

  • tetőszerkezet teljes körű kivitelezése

 • Szakipari munkák elvégzése

  • elektromos, gépészeti

  • szigetelési, burkolási, festési és egyéb nem nevesített szakipari munkák elvégzése

 • Teljes körű kivitelezés kulcsátadásig

Bodrogkeresztúri Szilárdhulladék lerakó II. ütemének megépítése Csurgalékvíz- gyűjtő medence kialakításával

Felsőnyárád külterületén „Innopark Tematikus Ipari Park” megvalósítása teljes körű infrastruktúrával,Felsőnyárád 090/18 hrsz.-ú telephelyen létesülő Állattartó telep építési munkáinak kivitelezése

„Felsőkelecsény 010/6hrsz.-ú telephelyen létesülő Állattartó telep építési munkáinak kivitelezése”

Települési szilárdhulladék ártalmatlanítására alkalmas depónia kivitelezési munkáinak elvégzése

A bodrogkeresztúri regionális hulladékkezelő központban települési szilárdhulladék ártalmatlanítására alkalmas B3b kategóriájú építési munkái

I. szakasz

 • Előkészítő (kivitelezési tervrészletekben való közreműködés) és nagytömegű földmunkája IV. osztályú sziklás talajban, valamint feljáró aszfaltozott út és kerítés építési munkák elvégzése.

II. szakasz

 • Depónia agyag, HDPE szigetelési és szigetelés védelmi (szenzorfektetés, geotextília fektetés) valamint, gépészeti (visszalocsolási technológia) és technológiai munkáinak elvégzése.

 • Csurgalékvíz-tározó medence és kapcsolódó akna kivitelezése.

 • gázgyűjtő, elosztó rendszer és kondenzátum leválasztó műtárgyak kiépítése (cső fektetése homokágyba jelzőszalaggal, csatlakozása elektorfúziós hegesztéssel történik),

 • gázelőkészítő rendszer, gázmotor kiserőmű (kenő-, hűtőrendszer, távfelügyelet és puffer tartályrendszer kiépítésével), valamint vészüzemű fáklyarendszer telepítésével, a szükséges alépítményekkel és műtárgyakkal együtt,

 • villamos hálózatra történő csatlakozás műszaki megvalósítása, saját transzformátorállomás kiépítésével,

 • üzemeltetéshez szükséges szerződések, engedélyek és tervek beszerzése, ill. folyamatok lebonyolítása,

Bodrogkeresztúri Kommunális szilárd hulladéklerakó területére gázkinyerő és fáklyaredszer kiépítésével biogáz hasznosító létesítmény kivitelezése

Számos vidéki Önkormányzat számára több tucat Települési Operatív Program és Vidékfejlesztési Program keretében magvalósuló épület-felújítási tervezési feladat elvégzése

A TOP-6.3.3-15-MI1-2016-00001 azonosítószámú Miskolcon megvalósuló tervezési feladat a,” Városi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés- intézkedéshez kapcsolódóan a Történelmi Avas csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése”

Miskolc, Estike utca ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének kivitelezési munkáinak elvégzése”

„Miskolc, Papszer u. szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáinak elvégzése” (csőbéleléses technológiával)

Miskolc, Losonczy u. szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáinak elvégzése” (csőbéleléses technológiával)

„Miskolc, Szigligeti E. tér szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáinak elvégzése” (csőbéleléses technológiával)

„Miskolc, Petőfi u., Geró u. szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkáinak elvégzése” (csőbéleléses technológiával)

Felsőkelecsény 010/6hrsz.-ú telephelyen létesülő Állattartó telep építési munkáinak kivitelezése”

 • Szarvasmarha Istálló keményfapalánkú bokszokkal, kétoldali etetőúttal, fűtött itatóvíz ellátással, párásító rendszerrel és napkollektorra, szalmázóval (taposóalmos állattartási technológia került kialakításra) gépészeti és elektromos munkákkal kompletten

 • Silótér (2 tároló egységes, manipulációs területtel)

 • Trágyatároló

 • Szociális épület kivitelezése gépészeti és elektromos munkákkal kompletten

 • Gabonatároló

 • Szalmatároló

 • Kerítés-és kapuépítési munkák

 • Tereprendezés, humuszolás és növénytelepítés 17.024 m2 felületen. Létesült építmények vízelvezető rendszerbe történő bekötése, ideiglenes létesítmények,

Ragály 031/5 hrsz.-ú telephelyen létesülő Állattartó telep építési munkáinak kivitelezése”

 • Szarvasmarha Istálló keményfapalánkú bokszokkal, kétoldali etetőúttal, fűtött itatóvíz ellátással, párásító rendszerrel és napkollektorral (taposóalmos állattartási technológia került kialakításra) gépészeti és elektromos munkákkal kompletten

 • Silótér (2 tároló egységes, manipulációs területtel)

 • Trágyatároló

 • Szociális épület kivitelezése gépészeti és elektromos munkákkal kompletten

 • boncoló konténer

 • szalmatároló

 • abroncsmosók/kerékmosók

 • Kerítés-és kapuépítési munkák

A Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ I. számú kommunális szilárd hulladék depóniáján gázkinyerő és fáklyarendszer kiépítése:

Az e rendszerből kinyert gáz hasznosítására gázmotoros kiserőmű telepítése és csatlakoztatása a közcélú villamos hálózathoz.

A kivitelezés részletei főbb vonalakban:

 • Terület előkészítő földmunka végzése (depónia előkészítése gázcsövek beépítéséhez, rézsűrendezés, alaptestek és műtárgyak helyén feltöltések készítése, tükörkészítés),

 • 8 db felső elszívású gázkút kialakítása (mélysége 16 m hulladéktestben és 3 m agyagban, melyből az alsó 12 m perforált, átmérője 160 mm),

A Déli Ipari Park 3. ütemének kivitelezése kapcsán vízellátás, csatornahálózat és csapadékvíz elvezetés

 • Ivóvízhálózat 1314 m

 • Csatornahálózat 784 m

 • Csapadékvíz elvezetés

 • Záportározó

 • Villamos energia ellátás

Miskolc Déli Ipari Park infrastrukturális fejlesztése IV. ütem

 • Aszfalt burkolatú feltáró út 220 méter hosszban kiemelt szegélyek között, út egyik oldalán aszfalt burkolatú járdával és kerékpárúttal, út másik oldalán burkolt csapadékvíz elvezető árokkal.

 • 8 állásos aszfalt burkolatú kamionparkoló, felszíni csapadékvíz elvezetéssel, Bárczy féle víznyelőkkel.

 • Közvilágítás kiépítése 17 db Schreder típusú lámpatesttel

A Miskolc Déli Ipari Park infrastrukturális fejlesztése kapcsán út, csapadékvíz-, szennyvízelvezetés és vízellátás és Hejő híd kivitelezése

 • Útépítés: Feltáró út (150 m) és Záportározó út (200 m) építése.

 • A Feltáró út egyik oldalán járda a másik oldalán kerékpárút építése.

 • Középnyomású FGSZ vezeték varratainak megerősítése.

 • Hídépítés: Hejő patak áthidalásának kiépítése TUBOSIDER hullámlemez csőszerkezettel (36 m).

 • Szennyvízelvezetés: D315 KPE nyomócső fektetése (537 fm),

 • Átemelő akna telepítése, gépészeti egységekkel, irányítás technikával.

 • Ivóvízellátás: D200 KPE nyomócső fektetése (259 fm),

 • D315 KPE nyomócső fektetése (635 fm),

 • Monolit tolózáraknák létesítése (7 db)