Műszaki szakértés és ellenőrzés

muszaki-szakertes

A műszaki terület felelőseként műszaki, beruházói és tervezői ismeretekkel rendelkező cégünk legfőbb tevékenysége a szakmai feladatok ellátása mellett, a folyamatos kapcsolattartás a projekt kivitelezőivel, a területileg illetékes Felügyelősséggel, az eszközök szállítójával.

Építési műszaki ellenőrként, az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselőjeként, az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegítjük és ellenőrizzük a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását, valamint a szakszerű és gazdaságos megvalósítást.

Feladataink közé tartozik továbbá a projekt megvalósítási szakaszban megfogalmazott szakmai célkitűzések betartása, a vállalt tevékenységek teljesülésének folyamatos ellenőrzése műszaki, jogszabályi szempontból.

A beruházások során arra törekszünk, hogy a szükséges szakmai tudással, gyakorlattal, az előírások betartatásával és a folyamatos ellenőrzési tevékenységgel a beruházások során felmerülő többletmunkákat, pótmunkákat, vis maior helyzeteket kezeljük, azért, hogy a vállalt projektek megfelelő minőségben, határidőre, a megbízóink megelégedésére elkészüljenek.

Munkatársaink a helyszíni ellenőrzések felügyeletével és koordinációjával, a kapcsolódó dokumentációk elkészítésével zavartalan kivitelezést biztosítanak a megbízóinknak.

Mindemellett a projekttel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás érdekében előrehaladási jelentéseket, beszámolókat készítünk, amennyiben erre Partnerünk igényt tart.

Az építési/műszaki ellenőri tevékenységink


• A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a szerelés ellenőrzése, a nyomvonalak kitűzése helyességének, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
• A hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,
• Az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,
• A hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése,
• A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,
• A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,
• Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,
• Egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
• A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőség igazolása meglétének ellenőrzése,
• A műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban,